Dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu

Dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu

Quản trị chiến lược không đơn thuần chỉ là một khoa học mang tính lý luận mà là sự kết hợp hài hoà với thực tiễn đời sống kinh tế, chính trị, xã hội ở mỗi địa phương; ứng dụng vào từng mô hình kinh doanh hoặc tổ chức cụ thể.

Xây dựng thương hiệu là một quá trình biến một tổ chức, sản phẩm, dịch vụ trở nên nổi tiếng hơn, được nhiều khách hàng biết đến hơn, tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí khách hàng thông qua các yếu tố:

– Hình ảnh thương hiệu;

– Chiến lược truyền thông thương hiệu;

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Thực tế chứng minh rằng, các doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mạnh đã giúp họ giải quyết các vấn đề một cách đơn giản hơn, tiết kiệm hơn và họ đạt được mục tiêu ổn định hơn. Dưới đây là những lý do quan trọng đối với việc xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp:

Tăng năng lực cạnh tranh

Thu hút và lôi cuốn khách hàng;
Tạo nội lực cho nhân viên;
Tạo sự tin tưởng và đồng lòng cổ đông;
Tạo hấp lực với các đối tác.
Nâng cao hiệu quả kinh doanh

Bán được nhiều sản phẩm, dịch vụ hơn;
Bán với giá cao hơn;
Tăng lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu;
Dễ dàng vượt qua các rủi ro phát sinh trong kinh doanh.