Từ khóa: bố trí nội thất

Một số bài học thiết kế nội thất cho mọi người

Một số bài học thiết kế nội thất cho mọi người Một số bài học thiết kế nội thất cho mọi người

1. Hình thức và chức năng Thiết kế nội thất phải bắt đầu với bố trí chức năng của một căn phòng. Để bắt đầu, bạn phải tiếp cận với các nguồn thông tin như tìm kiếm hình ảnh trực tuyến miễn phí hay giải đáp các thắc mắc miễn phí từ những trang "forum" cộng ...