Từ khóa: chỉ số hạnh phúc

Việt Nam đứng top 10 về chỉ số hành tinh hạnh phúc 2016

Việt Nam đứng top 10 về chỉ số hành tinh hạnh phúc 2016 Việt Nam đứng top 10 về chỉ số hành tinh hạnh phúc 2016

Chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index, viết tắt HPI) dựa vào các số liệu chọn lọc từ các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các số liệu do chính New Economics Foundation điều tra, nói lên mối quan hệ giữa tuổi thọ, cảm giác thoải mái và các hành vi ...