Từ khóa: CHùa vĩnh nghiêm

Người ghi dấu ấn đậm nét trong công trình chùa Vĩnh Nghiêm

Người ghi dấu ấn đậm nét trong công trình chùa Vĩnh Nghiêm Người ghi dấu ấn đậm nét trong công trình chùa Vĩnh Nghiêm

Nguyễn Bá Lăng (1920-2005) là một kiến trúc sư nổi tiếng người Việt Nam. Ông được biết đến qua một số công trình kiến trúc quy mô cùng những tác phẩm nghiên cứu về kiến trúc cổ truyền rất có giá trị ở Việt Nam. Ông sinh quán ở Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, lúc đầu ...