Từ khóa: cống hiến

Cố hoạ sĩ Nam Sơn -Sự cống hiến không mệt mỏi

Cố hoạ sĩ Nam Sơn -Sự cống hiến không mệt mỏi Cố hoạ sĩ Nam Sơn -Sự cống hiến không mệt mỏi

Cố hoạ sĩ Nam Sơn là người có công lớn trong sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam đương đại. Suốt cả cuộc đời, ông đã cống hiến không mệt mỏi cho nền hội hoạ nước nhà, ông đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Và một ...