Từ khóa: hệ thống camera

Hướng tới thành phố HCM sẽ là đô thị thông minh

Hướng tới thành phố HCM sẽ là đô thị thông minh Hướng tới thành phố HCM sẽ là đô thị thông minh

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Hoài Trung cảnh báo TP HCM đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý gần 20 năm nhưng chưa kết nối được với các bộ - ngành trung ương. Bản thân Sở Nội vụ TP có phần mềm quản lý nhưng vẫn chưa kết nối được ...