Từ khóa: nguồn gốc sản phẩm

Soi thịt sạch bằng điện thoại thông minh

Soi thịt sạch bằng điện thoại thông minh Soi thịt sạch bằng điện thoại thông minh

“Chúng ta phải xây dựng được thương hiệu thịt sạch cho TP. Tuần sau triển khai và 3 tháng nữa sẽ có chuỗi cung cấp thịt sạch ”. Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP HCM, đã tuyên bố như vậy tại cuộc họp vào hôm qua (22-7) với các sở ngành liên ...