Từ khóa: thiết kế sản phẩm

Thiết kế công nghiệp, thiết kế sản phẩm là gì?

Thiết kế công nghiệp, thiết kế sản phẩm là gì? Thiết kế công nghiệp, thiết kế sản phẩm là gì?

Thiết kế công nghiệp (Industrial Design) hay còn được biết đến như Thiết kế sản phẩm (Product Design) hoặc Thiết kế tạo dáng là một chuyên ngành của Mỹ thuật ứng dụng, sử dụng tri thức bao gồm nghệ thuật và khoa học công nghệ nhằm cải thiện tính thẩm mỹ, hình thái, chức năng, ...