Từ khóa: thiết kế tờ gấp

Dịch vụ thiết kế tờ rơi – tờ gấp

Dịch vụ thiết kế tờ rơi - tờ gấp Dịch vụ thiết kế tờ rơi - tờ gấp

Tờ rơi - Là một trong những công cụ truyền bá thông tin tới cộng đồng theo cách đại trà. Có thể sử dụng để phát trực tiếp tới đối tượng tiếp nhận, hỗ trợ các đại lý trong việc giới thiệu chi tiết các sản phẩm, dịch vụ cụ thể của doanh nghiệp, tổ ...