Từ khóa: Trường Mỹ thuật Việt Nam

Cánh chim đầu đàn của điêu khắc nữ Việt Nam

Cánh chim đầu đàn của điêu khắc nữ Việt Nam Cánh chim đầu đàn của điêu khắc nữ Việt Nam

Nguyễn Thị Kim (1917 - 2011) là nhà điêu khắc và họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Bà là nhà điêu khắc nữ đầu tiên được trực tiếp sáng tác tượng Bác Hồ đang làm việc tại Phủ Bắc Bộ năm 1946. Bà sinh năm 1917 tại Hà Nội. Cha bà là Nguyễn Văn Khải, ...