Từ khóa: trường phái lập thể

Pablo Picasso – tranh lập thể

Pablo Picasso – tranh lập thể Pablo Picasso – tranh lập thể

Sinh ra tại Malaga (Tây Ban Nha) năm 1881, Picasso được rửa tội và được đặt cho một cái tên khá dài “Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso”. 23 từ này bao gồm tên của nhiều vị thánh ...