Từ khóa: Vay tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng

Ngày 22-7, tại TP HCM, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã tổ chức hội thảo “Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, thực trạng và giải pháp”. Luật gia Phan Thị Việt Thu, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP HCM, cho rằng ...