Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác.

  • Là hình ảnh tổng thể của một công ty kinh doanh trong tâm trí của công chúng đa dạng, chẳng hạn như khách hàng và các nhà đầu tư và người lao động. Đó là một nhiệm vụ chính của công ty truyền thông, bộ phận để duy trì và xây dựng bản sắc này cho phù hợp với điều kiện và các mục tiêu kinh doanh. Nó thường được thể hiện rõ ràng bằng cách xây dựng thương hiệu và việc sử dụng nhãn hiệu hàng hoá .

Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác.

Một hệ thống nhận diện thương hiệu thường bao gồm:

1. Những yếu tố nhận biết cơ bản

– Biểu tượng ( Thiết kế Logo)
– Màu sắc trong các tài liệu truyền thông
– Kiểu chữ trong các tài liệu giao dịch và truyền thông

2. Dấu hiệu nhận biết nhận diện thương hiệu trên các tài liệu văn phòng
Thiết kế Danh thiếp
Thiết kế Giấy viết thư (Letter head)
– Thiết kế bì thư A5
– Thiết kế bì thư A4
– Thiết kế Hóa đơn
– Thiết kế Bản tin nội bộ
– Thiết kế Thẻ nhân viên
– Thiết kế Tài liệu thuyết trình
– Thiết kế Đồng phục
– Thiết kế folder

3. Dấu hiệu nhận diện thương hiệu trên sản phẩm và bao gói
– Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm
– Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên tem nhãn dán lên sản phẩm
– Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm
– Bố cục trình bày dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm

4. Dấu hiệu nhận biết nhận diện thương hiệu trên các biển hiệu
– Thiết kế biển hiệu Tổng công ty
– Thiết kế biển hiệu phòng ban
– Thiết kế biển hiệu tại quầy lễ tân và phòng họp
– Thiết kế biển quảng cáo
– Thiết kế biển hiệu đại lý

5. Dấu hiệu nhận biết nhận diện thương hiệu trong truyền thông marketing

– Thiết kế poster
– Thiết kế Quảng cáo trên các phương tiện vận chuyển
Thiết kế Website
– Thiết kế email marketing
Thiết kế banner quảng cáo